بازی فکری پنتاگو
بازی فکری پنتاگو پنتاگو  یک بازی فکری جذاب است که در سال ۲۰۰۴ به دست توماس فلودن سوئدی طراحی و ساخته شد و از همان ابتدا هر ساله جوایز معتبری را از آن خود کرده‌است. از جمله آن که چند سال پیاپی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵) به عنوان بهترین بازی سال در کشورهای مختلف برگزیده شده‌است. در این بازی ۲ ...
انواع تفکر و بازی های فکری
بازی های فکری را می توان به ۴ دسته تقسیم بندی کرد: 1-افزایش قابلیت تفکر : مهارت هایی مانند افزایش حافظه، سرعت عمل ،دقت و تمرکز و … را تقویت می کند.مثل بازی فکری قایم موشک که در واقع به تقویت حافظه و دقت و تمرکز و افراد کمک می کند. 2-تفکر استراتژیک : بازی های فکری که افراد میخواهن ...
بازی دالیز
بازی دالیز ...
جشن تولد
جشن تولد ...
راه نجات
راه نجات ...
بازی فکری تیزدست
بازی فکری تیزدست ...
بازی فکری دکتر میکروب
بازی فکری دکتر میکروب    ...
بازی فکری سویی ول
بازی فکری سویی ول ...
برج تعادل
برج تعادل ...
رنگ چین چهار نفره با ساعت شنی
رنگ چین چهار نفره با ساعت شنی ...
بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکراوران
بازی فکری راز جنگل کلاسیک فکراوران ...
خوش دست
خوش دست ...
شعبده باز
شعبده باز ...
بلاک آس 4 نفره فکرانه
بلاک آس 4 نفره فکرانه ...
بازی فکری هامپ هام
بازی فکری هامپ هام ...
نقطه چین
نقطه چین   ...
بازی فکری نمیریه
بازی فکری نمیریه ...
بازی فکری کهربا
بازی فکری کهربا ...
بازی فکری دوئل دو نفره
بازی فکری دوئل دو نفره ...
بازی فکری جیپور jaipur
بازی فکری جیپور jaipur ...
بازی فکری دایره زنگی
دایره زنگی - فکری توی | مرجع بازی و اسباب بازی فکری ...
بازی فکری حرفه ای ها
بازی فکری حرفه ای ها ...
سوپر دوز زینگو
سوپر دوز زینگو ...
بازی فکری درهم سرا
بازی فکری درهم سرا ...
بازی فکری جفت و جور
بازی فکری جفت و جور ...
بازی فکری گربه های انفجاری
بازی فکری گربه های انفجاری ...
مونوپولی کلاسیک فکرآوران
مونوپولی کلاسیک فکرآوران ...
بازی فکری پیچ در پیچ هوپلا
بازی فکری پیچ در پیچ هوپلا ...
بازی فکری غرب وحشی
بازی فکری غرب وحشی ...
بازی فکری هف شمبه
بازی فکری هف شمبه ...
12