مزایای بازی فکری روبیک | بازی فکری
مکعب روبیک یک پازل مکانیکی و بازی فکری است که در سال ۱۹۷۴ توسط یک مجسمه‌ساز و پروفسور معماری مجارستانی با نام ارنو روبیک اختراع شد. مکعب روبیک استاندارد در هر وجه یک رنگ متمایز دارد و هدف بازی بهم ریختن رنگ‌های مکعب و کامل کردن رنگ مکعب می‌باشد به طوری که تمامی وجه‌های مکعب یک ر ...
روبیک هرمی JIN ZI TA
روبیک هرمی JIN ZI TA ...
روبیک برچسبی 4 در 4
روبیک برچسبی 4 در 4 ...
بازی فکری روبیک کای وای 503
بازی فکری روبیک کای وای 503 ...
بازی فکری روبیک کای وای 501 برچسبی
بازی فکری روبیک کای وای 501 برچسبی   ...
بازی فکری روبیک کای وای 504
بازی فکری روبیک کای وای 504 ...
بازی فکری روبیک مگا میکس کای وای
بازی فکری روبیک مگا میکس کای وای ...