مزایای بازی فکری روبیک | بازی فکری
مکعب روبیک یک پازل مکانیکی و بازی فکری است که در سال ۱۹۷۴ توسط یک مجسمه‌ساز و پروفسور معماری مجارستانی با نام ارنو روبیک اختراع شد. مکعب روبیک استاندارد در هر وجه یک رنگ متمایز دارد و هدف بازی بهم ریختن رنگ‌های مکعب و کامل کردن رنگ مکعب می‌باشد به طوری که تمامی وجه‌های مکعب یک ر ...
مکعب سوما
مکعب سوما ...
مکعب روبیک 4*4 کای وای وریور
مکعب روبیک 4*4 کای وای وریور ...
مکعب روبیک 658
مکعب روبیک 658 ...
روبیک ماری
روبیک ماری ...
روبیک برچسبی
روبیک برچسبی ...
روبیک هرمی کای وای
روبیک هرمی کای وای ...
مکعب روبیک آینه ای
مکعب روبیک آینه ای ...
مکعب روبیک اسکیوب کای وای
مکعب روبیک اسکیوب کای وای ...
روبیک 5 در 5 کای وای کای زنگ
روبیک 5 در 5 کای وای کای زنگ ...
روبیک هرمی
روبیک هرمی ...
روبیک 3*3
روبیک  ...
روبیک 2*2
روبیک دو در دو ...
روبیک هرمی JIN ZI TA
روبیک هرمی JIN ZI TA ...
روبیک برچسبی 4 در 4
روبیک برچسبی 4 در 4 ...
بازی فکری روبیک کای وای 503
بازی فکری روبیک کای وای 503 ...
بازی فکری روبیک کای وای 501 برچسبی
بازی فکری روبیک کای وای 501 برچسبی   ...
بازی فکری روبیک کای وای 504
بازی فکری روبیک کای وای 504 ...
بازی فکری روبیک مگا میکس کای وای
بازی فکری روبیک مگا میکس کای وای ...