كد محصول: 04000691

کنترل ترافیک (رانی پارک 1)

وضعيت انبار ناموجود

کنترل ترافیک (رانی پارک 1)

  • نقد و بررسی

کنترل ترافیک رانی پارک 1

 

هدف بازی: ماشین قرمز رنگ را از خیابان شلوغ خارج کنید.

چیدمان بازی: یک کارت بازی انتخاب کنید و طبق آن ماشین ها و کامیون ها را روی صفحه بازی بچینید.

شروع بازی: ماشین ها و کامیون ها را به سمت بالا. پایین. چپ و راست حرکت دهید تا راه برای خروج ماشین قرمز رنگ باز شود.

قانون بازی: ماشین ها و کامیون ها را از روی صفحه بازی بلند کرده و جابه جا کنید. تنها می توانید آها را به سمت بالا. پایین. چپ و راست حرکت دهید.

اگر در ترافیک گیر افتاده اید: اگر راه شما از هر دو طرف مسدود بود و نمی توانستید حرکت کنید. صفحه بازی را دوباره بچینید و بازی را دوباره آغاز کنید.