كد محصول: 04002431

سبد خرید

تعداد
قيمت 38,000 تومان
وضعيت انبار موجود

سبد خرید

  • نقد و بررسی

سبد خرید

این محصول دارای ۴ چرخ دستی، ۴ لیست خرید و 32 کارت کالا می باشد. هر بازیکن یک چرخ دستی و یک لیست خرید انتخاب می‌کند و کارت‌های کالا به پشت در وسط قرار می‌گیرند. بازیکنان به نوبت یک کارت کالا را بر می دارند ؛ اگر کالا در لیست خرید بازیکن بود ، آن را در چرخ دستی‌اش قرار می دهند. اگر نباشد آن را به پشت برمی‌گرداند. اولین بازیکنی که چرخ دستی‌اش را پر کند، برنده است. با انجام این بازی سرعت عمل و قدرت حافظه‌ی کودکان افزایش می‌یابد. شناخت کالاهای مختلف و افزایش دایره‌ی واژگان نیز از دستاوردهای این بازی است.