كد محصول: 04001012

پازل چوبی میوه های خندان

وضعيت انبار ناموجود
پازل چوبی میوه های خندان

 
  • نقد و بررسی

پازل چوبی میوه های خندان

این بازی شامل یک صفحه چوبی و چند قطعه  پازل است.البته این بازی در 4 سری تولید شده است.هرکدام از این4صفحه یک موضوع را هدف قرار داده است.درهر صفحه چند تکه وجود دارد. کودک با توجه به جای خالی که تصویر سیاه وسفید آن شکل در انجا قرار دارد و تطبیق اشکال با ان ،جای خالی را با آن شکل پرمی کند.این صفحات شامل مهمترین طبقه بندی از محیط زندگی کودک است.موضوعاتی مانند شناخت میوه ها ، اشکال هندسی متداول ، حیوانات مزرعه و جنگل مهمترین مواردی است که در صفحات مختلف این پازل به آن پرداخته شده است.از مهمترین اهدافی که این بازی دنبال می کند عبارتند از شناخت محیط و آشنا شدن با آنها ، طبقه بندی اشکال مختلف و هوشیاری و دقت .

محصولات وابسته