كد محصول: 00305041

دورنگی روپک

وضعيت انبار ناموجود
دورنگی روپک
  • نقد و بررسی

دورنگی :

ویژگی ها
تقویت حافظه، قوه تخیل و تمرکز
بهبود قدرت حل مسئله
توانایی شناخت رنگ

این بازی دارای دو سطح می باشد:
ساده و پیشرفته.
در سطح ساده بازیکن سعی می کند در یک طرف از صفحه بازی مهره های رنگی را به نحوی بچیند که در هیچ یک از مسیر خطوط حک شده بر روی صفحه مهره همرنگی وجود نداشته باشد.
در سطح پیشرفته قاعده بازی به صورت سطح ساده است با این تفاوت که در هر دو طرف و هر دو صفحه‌ی بازی شرط همرنگ نبودن مهره ها در مسیر خطوط رعایت شود.

محصولات وابسته