گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/07/15 - 13:48
كد :86

چگونه کودکی اجتماعی داشته باشیم

چگونه کودکی اجتماعی داشته باشیم

بچه ها دو نوع هستند :

بچه هایی که ذاتا علاقه به نزدیک شدن به افراد غریبه ندارند.

این بچه ها اگر به زور بغل نشوند و اطرافیان فرصت بدهند یخشان باز می شود و معمولا بچه هایی اجتماعی می شوند.

نوع دوم بچه هایی هستند که ذاتا عاشق حرف زدن با غریبه ها هستند.

اگر والدین به دلیل وحشت خودشان از غریبه ها فرزندشان را نترسانند ، این بچه ها هم اجتماعی خواهند شد.

اگر فرزند نوپای شما به غریبه ها لبخند می زند یا هم صحبت می شودیا در جای شلوغ به شما نمی چسبد، نگران نباشید .

قرار نیست فرزندتان را تنها بیرون بفرستید که نگران باشید.

اجازه دهید تا سن مدرسه ،در کنار شما از اجتماعی بودنش لذت ببرد.