گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/07/14 - 14:03
كد :85

چگونه فرزند خود را آرام کنیم

چگونه فرزند خود را آرام کنیم

وقتی فرزندتان کلافه است ، گریه می کند اما نمی داند چه می خواهد ،شما کلافه اید ، خسته اید ،کم آوردید،روبروی فرزندتان بنشینید ،به چشمهایش نگاه کنید و او را در آغوش بگیرید.

ما بزرگسالان هم زمانی که روز بدی داشته ایم غر میزنیم و کلافه ایم گاهی فقط یک آغوش گرم می خواهیم تا آرام شویم.

وقتی داد می زنید ممکن است لحظه ای آرام شوید اما حس بد و عذاب وجدان به سراغتان خواهد آمد ، اما با این کار هم خودتان آرام می شوید و هم فرزندتان