گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/07/13 - 11:44
كد :83

فرزند سالاری

فرزند سالاری

فرزند سالاری در فروشگاه بازی فکری پروفسور کوچولو

فرزند سالاری یعنی کودک با جیغ و داد و گریه به خواسته اش برسد، وقتی بین پدر و مادر اختلاف بیندازد ،

وقتی پدر و مادر از ترس گریه های فرزندشان کنار هم نمی نشینند یا با هم حرف نمی زنند. فرزند سالاریزمانیست که پدر یا مادر ،فرزندش را جایگزین همسرش می کند. فرزند سالاری سالاری یعنی پدر یا مادر به قدری برای فرزندش وقت بگذارد که خود و همسرش را فراموش کند.

در خانه قرار نیست کسی سالار باشد. پدر و مادر به عنوان یک عضو واحدند و بچه ها بین والدین قرار نمی گیرند. کسی با زور و فشار بقیه را مجبوربه کاری نمی کند.

کودکانی که در خانه تصمیم گیرنده اند ، احساس امنیت نخواهند داشت.