گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/07/09 - 13:56
كد :81

جدول زبان یادگیری کودک

جدول زبان یادگیری کودک

چونکه با کودک سر و کارت فتاد      

پس زبان کودکی باید گشاد...

 

یادگیری این جدول به والدین کمک میکند تا با زبان کودک خود بیشتر آشنا شوند. همانگونه که در "جدول زبان یادگیری کودک"  مشاهده میکنید، کودک در هر مرحله از رشد به ابزار جدیدی مجهز میشود که این ابزار ارتباطی به او این امکان را میدهد تا دنیای پیرامون خود را بهتر درک کرده و بشناسد.

 

  1. در بدو تولد تنها ابزار ارتباطی کودک پنج حس بویایی، شنوایی، لامسه و بینایی هستند که تا آخر عمر با همین حسگرهای اطلاعات دنیا را دریافت خواهد کرد.

 

  1. حدود 4 ماهگی ابزاری به نام هوش به حس ها اضافه شده تا با این دو بتواند تقلید کرده و از این راه به یادگیری برسد.

 

  1. حدود 18 ماهگی کودک به ابزاری مجهز میشود بنام تخیل که از این پس قادر مفهوم شرطی شدن را دریابد و بداند که این در ازای آن یعنی چه.

  2. تا هفت سالگی که تعقل، آنهم قطره قطره وارد این سیستم میشود کودک قادر به استدلال نخواهد بود و کمکاکان از دو ابزار تقلید و شرطی شدن برای یادگیری دنیای خود استفاده میکند.

  3. از 7 تا 12 سالگی که انتزاع وارد سیستم میشود او دنیا را از طریق استدلال البته از نوع مطلق آن ادراک میکند و قادر نخواهد بود پشت اشیاء و روابط پس پرده آنها را درک کند.

 

این انتزاع است که باعث میشود کودک از این پس تحلیل کرده و استعاره ها را درک کند.

اگر ما والدین با زبان ادراکی کودک آشنا نباشیم قادر نخواهیم بود رابطه با کودکمان را تنظیم و مدیریت کنیم .

به طور مثال با کودکی دو یا سه ساله با زبان استدلال و منطق حرف زدن مانند این است که با جاروبرقی خود با زبان منطقی صحبت کنیم. به همان میزان که جارو برقی زبان کلامی ما را درک میکند، کودک دو سه ساله هم از زبان استدلالی ما دریافت میکند. همانگونه که با جاروبرقی با زبان خودش سخن میگوییم ، با کودک نیز اگر قصد ارتباط سالم و بدون آسیب داریم ، می بایست با زبان خودش سخن بگوییم.

 

دکتر حسام فیروزی