گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/04/17 - 14:01
كد :66

دسته بندی رفتاری کودکان

بچه ها به چهار دسته تبدیل می شوند :

10درصد از بچه ها،بچه سخت هستند ،این بچه ها با صبوری و خوش رفتاری والدین می توانند به مرور و با رشد پیشرفت کنند و مشکلاتشان حل شود.

40درصد از بچه ها،بچه های آسان هستند و 15 درصد از بچه ها جزو بچه هایی هستند که کمی خجالتی هستند و نیاز به زمان دارند تا یخشان آب شود. بقیه بچه ها مخلوطی از این دسته ها هستند .

فاکتورهای مهم :

ژنتیک، وراثت ، تغذیه ، بارداری ،محیط و تولد ،سلامت روانی پدر ومادر.