گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/03/08 - 13:59
كد :63

مسئولیت دادن به کودک

معمولا کودکان بین سه تا پنج سالگی ،هر چیزی را از روی تقلید یاد می گیرندبرای همین می توانید مرتب کردن اتاق را مانند بازی به او نشان دهید و او را در این کار همراهی کنید. کودک نیاز دارد بداند که این کار را از کجا شروع کند و هر وسیله را چطور در سر جای خود بگذارد .

تصور نکنید فرزند شما خیلی کوچک است .وقتی زمانتمیز کردن اتاق کودکتان می شود حتما مسئولیت هایی به او بدهید . کودک با کمک شما معنای مسئولیت را می فهمد و تمایل پیدا می کند که این کار را تکرار کند.

کودک مسئولیت پذیر در وحله اول خودش در آرامش بیشتری به سر خواهد برد پس کودک خود را از این آرامشی که در آینده می تواند داشته باشد محروم نکنید.