گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/02/31 - 13:46
كد :62

تو آدم محبوبی هستی !

شما قهرمان زندگی فرزندتان هستید و باید روحش را تغذیه کنید و هر روز و هر لحظه عشقتان را نثارش کنید.فرزندتان شاید به شما نگوید اما می توانید وقتی او را از مدرسه برمی گردانید این رضایت را در چهره اش ببینید ، یا نیمه شب وقتی بوسه ی ظریفی روی گونه اش می گذارید ، لذتش را حس کنید حتی زمانی که وسط خیابان یا فروشگاه بهانه گیری یا گریه و زاری می کند، شما را بیشتر از هر کس دیگری دوست دارد و آرزو دارد بتواند هر چیزی را که در ذهنش می گذرد ، به شما بگوید مخصوصا چیزهای سخت را.