گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/02/07 - 14:06
كد :53

چه کار کنیم تا کودک لوسی نداشته باشیم

چه کار کنیم تا کودک لوسی نداشته باشیم


اگر کودک خود را لوس کنید خواهید دید که به مرور کودک شما رفتار گستاخانه ای نسبت به بزرگسالان و اطرفیان خود پیدا می کند.
 
کودکان لوس با اطرافیان گستاخانه برخورد می کنند و می خواهند همه چیزاز آن خودشان باشد. علاوه بر این،به شما پاسخگو نیستند و دستورات و قوانین تان را زیر پا می گذارند..

بیشتر مواقع اگر از خریدن یک اسباب بازی جدید یا هر چیز لذت بخش دیگر امتناع کنید، با گریه، جیغ و داد مواجه خواهید شد.

در ضمن، هنگامی که کودکان لوس پا به دوران بلوغ می گذارند، با مشکلاتی مثل خود خواهی مفرط، عدم توانایی در کنترل رفتار خویش، اضطراب و افسردگی مواجه خواهند شد.

.

اما اگر والدین دست از لوس کردن فرزندان خود بردارند، آنها را برای برخورد مناسب با مسائل زندگی شان آگاه می کنند.

 

۱- برای خاتمه دادن به لوس کردن کودک تان، تصمیم قاطع بگیرید


۲- تهدیدهای توخالی را با دستورالعمل های شفاف، کوتاه و آرام عوض کنید


۳- نظم دایمی ایجاد کنید و عواقب آن را توضیح دهید