گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/02/03 - 14:01
كد :52

بازی های فکری مناسب کودک 18 ماه تا 2 سال

در این گروه سنی لازم است که مهارت های حرکتی و دقت و توجه کودکان تقویت می شود،بازی هایی مانند هوش چین 1 تکه می تواند خیلی مفید باشد.

بازی فکری برای 2 سال

این بازی شامل یک صفحه است که کودکان ضمن آشنایی با موضوعات آن (میوه،حیوانات و ...) باید دقت و توجه داشته باشند که در هر صفحه قطعه های مشابه با تصویر را روی آن قرار دهند که این کار برای تقویت عضلات دست و انگشتانشان نیز مفید است.

 

شروع درست کردن بازی های فکری مانند پازل برای کودکان از پازل هایی شروع می شود که دور تا دور آنها دارای منحنی هایی به شکل خود آن تصویر است . کودکان با جابجا کردن قطعه ها یاد می گیرنند که هر قطعه ای را در قالب خود شکل جاگذاری کنند و بعد از آن در 2 سالگی می توانند پازل های دو تکه و بعد با تعدا قطعات بیشتر را درست کنند.

 

یکی دیگر از بازی های خیلی مفید برای این سن جاگذاری اشکال هندسی به شکل سه بعدی است :

بازی هایی مانند :مکعب هوش، کره هوش ،سگ شادی و ...

کودکان به این طریق متوجه می شوند که هر شکل حجم و ابعاد خاصی دارد که فقط از قسمت مشابه خود آن شکل می تواند رد شود.