گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/01/30 - 22:52
كد :50

بازی مکعب سازی

بازی با مکعبها برای کودکان بازی بسیار جذابی است.آنها از ساختن هر چیز ساده ای لذت می برند .در سنین نوزادی حتی لمس مکعبهادر شناخت حواس،تجسم فضائی،الگو سازی وخلاقیت مفید هستند.مکعبها علاوه بر افزایش مهارتهای فیزیکی در رشد فعالیتهای ذهنی کودکان مانند حل مسائل ریاضی پایه وهندسه تاثیر بسزائی دارند

گام بعدی در آموزش،استفاده از مکعبهای چوبی می باشد.هر کودکی توانائی ساخت اشیاء و روی هم قراردادن مکعبهارا در سن خاصی  می تواند بدست مي اوردکه این سن در کودکان مختلف متفاوت می باشد . خطرات مکعبهای چوبی نسبت به سایر گزینه  هابرای کودکان زیر سه سال کمتر می باشد.در انتخاب مکعبها باید به اندازه آنها دقت شود نباید آنقدر کوچک باشند که کودک در دهان خود بگذارد .اندازه مناسب مکعبها  برای کودک حداقل 4 سانتیمتر می باشد .رنگ استفاده شده در مکعبها مهم بوده وبایدثابت باشد.اگر پدر ومادر خلاقی هستید میتوانید مکعبهای دست ساز بسازید

علاوه یر مکعبهای رنگی ،مکعبهایی با حروف ،اعداد و اشکال متنوع وجود دارد که در آموزش مهارتها وسایر آموزش ها به والدین کمک می کنندهر چه کودک بزرگتر شود مکعبها کاربرد بیشتری خواهند داشت علاوه بر  مکعبها لگو، پازل و ابزارهای خانه سازی دیگر همین کارکرد را دارندولی به دلیل پیچیدگیها وسختی کار با آنها به کودکان زیر سه سال توصیه نمی شوندبرای جذابیت بیشتر بازی با مکعب میتوان از اسباب بازیهای دیگری نیز استفاده کرد مانند ماشین وعروسک های انگشتی.

با بزرگ شدن کودک و افزایش مهارتهایش  مکعب سازی می تواند پیچیده تر وبامهارت بیشتری انحام شود.والدین تا حد امکان باید با کودکان خود بازی کنند زیرا کودکان مهارتهای زیادی را از تماشای کارهای آنها یاد میگیرندوالدین می توانند با کودکان خود خانه بسازند وخراب کنندودوباره وسایل دیگری ،از نو  بسازندودر نهایت مکعبها را جمع ودر جای خود قرار دهند به این ترتیب کودکان   یاد میگیرند که منظم ومرتب باشند همچنین به خاطر خطرات احتمالی وامنیت کودکان ،آنها باید یاد بگیرند که مکعبها را پرتاب نکنند و روی آنها راه نروندونکته آخر این است که کودکان نباید سازه های دیگران را خراب کنند بلکه باید به افراد وتلاشهایشان احترام بگذارند