گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1397/11/23 - 11:36
كد :42

چند نکته در مورد تماشای تلویزیون برای کودکان

چند نکته در مورد تماشای تلویزیون برای کودکان

تماشای تلویزیون در نوزادان

    روشن بودن تلویزیون باعث می‌شود کودکان مدت زمان کمتری بازی کنند.
    ۳۲ درصد از کودکان ۶ ساله و کوچک‌تر، قسمت زیادی از روز را به تماشای تلویزیون می‌گذارنند.
    ۷۴ درصد از کودکان و نوزادان قبل از ۲ سالگی تلویزیون می‌بینند.
    میانگین سن کودکانی که شروع به تماشای تلویزیون می‌کنند در چند سال گذشته، از ۴ سال به ۴ ماه رسیده است.
    ۴۳ درصد از کودکان زیر ۲ سال هر روز تلویزیون می‌بینند.
    کودکان هنگامی که تلویزیون می‌بینند نسبت به دنیای واقعی، آهسته‌تر یک فعالیتی را انجام می‌دهند.

در پایان می‌توان به این نتیجه رسید شاید تلویزیون برای مغز کودکان مخرب نباشد اما تماشای بیش از ۲ ساعت تلویزیون برای کودکان زیر ۲ سال اصلا توصیه نمی‌شود. باید به عنوان پدر یا مادر مراقب باشیم تلویزیون به جز اصلی زندگی کودک ما تبدیل نشود و تنها بخش کمی از روز را با کودک خود به تماشای تلویزیون بگذرانیم و از بودن در کنار هم لذت ببریم.