گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 13100/03/07 - 17:57
كد :10113

رشد خلاقیت در کودکان

رابطه بین خلاقیت و تخیل

خلاقیت و تخیل در عین حال که مثل هم نیستند ولی با هم کاملاً  در ارتباط اند. تخیل اغلب پیش زمینه خلاقیت است. به نظر فروید تفکر خلاق برگرفته از تخیلات آزاد و بازی‌های دوره کودکی می باشد.به عقیده او سرچشمه خلاقیت را باید در تجربیات دوره کودکی پیدا نمود، زیرا چگونگی تجارب دوران خردسالی در ظهور اندیشه‌های نوفوق‌العاده مؤثر است.

در هر حال باید اعتراف کرد که از مهم‌ترین عواملی که تفکر خلاق را رشد می دهد، تخیل است. از جمله ویژگی‌های مشترک میان افراد خلاق که مورد قبول همه روان‌شناسان و محققان این رشته است، وجود قدرت تخیل فوق‌العاده در نزد همه کودکان و بزرگسالان خلاق است. در ادامه برای این رابطه فقط به یک مثال اشاره می‌شود. چسب لباس که کار دکمه را می‌کند و بسیار راحت‌تر از دکمه بستن است در نتیجه مشاهدات مبدع آن خلق شد. او هنگامی که از مزرعه‌ای می‌گذشت دید که خار و خسک به لباسش چسبیده است. او از این مشاهده با استفاده از تخیلش مدلی برای بستن لباس ابداع کرد.بسیاری از افراد در طول سال‌ها می‌دانستند که خار و خسک چه خاصیتی دارد ولی او اولین کسی بود که کاربرد گسترده‌تر آن را دید. او با استفاده از خلاقیتش مشاهداتش از خار و خسک را به لباسش ارتباط داد.

کودک خلاق

 

اهمیت تخیل وخلاقیت در کودکان

وقتی که به هنگام سخن گفتن از تربیت فرزندان بر تشویق خلاقیت و تخیل آنان تاکید می‌کنیم فقط به خاطر آینده جامعه نیست، بلکه وضعیت فعلی کودکان نیز مد نظر است. با تشویق خلاقیت و تخیل،کودکان بهتر می‌توانند به روابط تازه و درک تازه از پدیده‌ها دست یابند. کودکان خرد سال طبیعتاً درمورد افراد و جهان پیرامون خود کنجکاوند و می‌خواهند ارتباط خود را با آن‌ها بدانند. کودکان به کمک تخیل می‌توانند از زمان حال به گذشته و آینده و آنچه خواهد شد فراتر بروند. آنان از جهان حسی خوددر لحظه رها می‌شوند. کودکان از طریق کوشش‌های خلاقه و پر تخیل خود افکار خود را بیان می‌کنند برای مثال، از طریق نقاشی و طراحی زیبایی و ارزش جاودانی را تجربه می‌کنند. درباره مفاهیم تازه می‌اندیشند و آن‌ها را می‌آفرینند.

مشکلات را حل می‌کنند و در این کار مسلط می‌شوند. عزت نفس پیدا می‌کنند. مثلاً از طریق شناختن هویت خود آنان می‌توانند تصور و دیدی از جهان داشته باشند که متعلق به خودشان است. ما می‌توانیم با بررسی و کاوش در بیان خلاقانه و تخیلی کودکان بفهمیمدرباره جهان خود چه می‌دانند، چه چیزی را مهم می‌دانند و چگونه آن را بیان می‌کنند. کودکان در سنین مختلف جلوه‌هایی از خلاقیت را از خود نشان می‌دهند. در این جا سعی می‌شود به برخی از فعالیت‌ها و بازی‌های کودکان که در آن تخیل و خلاقیت تواما ظهور می‌یابند، اشاره شود.