گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1399/01/07 - 20:17
كد :10105

چگونه در ایام کرونا بابای مهربانی باشیم

چگونه در ایام کرونا بابای مهربانی باشیم

باباهای مهربون ،در این دوران که بیشتر خانه اید ، بهترین زمان برای قهرمان شدن برای فرزندتان را در اختیار دارید .

برای پسرتان بهترین الگوی پدر بودن باشد ، برای دخترتان بهترین دلیل باشید که یاد بگیرد در آینده چه رابطه ای با همسرش داشته باشد.

با همسرتان فیلم ببینید و اوقات خوش داشته باشید.