گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/12/12 - 19:52
كد :10104

آیا انتقاد از کودک موثر است

انتقاد از کودکان

بچه هایی که مورد انتقاد قرار می گیرند همان برخورد را با خودشان خواهند داشت و نهایتا اشخاصی خواهند شد با عزت نفس پایین.

والدین فکر می کنند؛
اگر به طور دائم از کودکان خود انتقاد کنند و اشتباه آنها را یادآوری کنند، به آنها کمک می کنند...!!

تصور والدین بر این است که کودکان با این تذکرات پرورش خواهند یافت. اما از خودتان سوال کنید: آیا دوست دارید کسی در محل کار یا خانه مرتباً اشتباهات شما را گوشزد کند!؟

در پس تمام انتقادات این جمله قراردارد:
"اگر فقط بیشتر شبیه من بودی و مثل من زندگی می کردی بهتر از این بودی."...!!؟

اما هیچ کس حتی فرزند شما دقیقا خود شما نیست.


پس بچه ها را به دلیل تلاشی که می کنند تحسین کنید حتی اگر ناموفق باشند چرا آنها ریسک کرده اند.