گروه خبري : یادداشت ها
تاريخ انتشار : 1398/09/25 - 12:49
كد :100

چه چیزهایی باعث احساس حقارت در کودک می شود؟

چه چیزهایی باعث احساس حقارت در کودک می شود؟

یک نوع تحقیر مستقیم داریم و یک نوع تحقیر غیر مستقیم.

مثل اینکه به بچه می گوییم : بد،تنبل و ....

مثلا ما بچه که بودیم سر صف بچه را تنبیه می کردند ، فلک می کردند ، کلاه بوقی سرش می گذاشتند و ...

و حالا می خواهید این بچه چطور از آب در بیاد؟!

تحقیر غیر مستقیم مثل مقایسه کردن.

" ببین فلانی شاگرد اول شده ،ببین چقدر درسخونه. "

جایزه هایی که میدیم ،شاگرد اول ف دوم و سوم و ..

اینها تمامش حقارت و خشونت رفتاری است.

به همین دلیل بچه ها پشتکارشان را از دست می دهند.

خشونت فقط فیزیکی نیست.