استخدام

فروشگاه بازی فکری پروفسور کوچولو در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود نیروی فعال ، با انگیزه و با روحیه تیمی ، ساکن محدوده گلشهر جذب کند.

شرایط کاری :

نیمه وقت1 : 8:30 لغایت 14:30
نیمه وقت2 :14:30 لغایت 21:30
تمام وقت   :8:30 لغایت 21:30


لازم به ذکر است توانایی های فرد در دریافتی موثر خواهد بود.

علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس info@fekritoy.com ارسال بفرمایند.