كد محصول: 04000857

بازی فکری دوکارتی ریاضی

وضعيت انبار ناموجود
بازی فکری دوکارتی ریاضی
  • نقد و بررسی

بازی فکری دوکارتی ریاضی

دوکارتي ریاضی
شرح بازي :
بازی دو کارتی ریاضی، یک بازی جالب و شگفت انگیز جهت آموزش ریاضی مقدماتی برای کودکان می باشد. بازیکنان پس از حرکت دادن اهرم صفحه بازی، در صورتی که اعداد بیرون آمده را بتوانند با تصاویر کارتهای خود هماهنگ کنند، از این اعداد استفاده کرده، در غیر اینصورت کارت های اعداد بیرون آمده را دوباره به داخل صفحه بازی هدایت می کنند. کارت های اعداد از صفر تا 12 را شامل می شود و کارت های تصاویر نیز در دو سطح ساده و سخت طراحی شده است. در طرف ساده کارت ها، بازیکنان با اعداد و شمارش آشنا خواهند شد و در طرف سخت کارت ها، بازیکنان با عملیات جمع آشنا می شوند.

محتويات :
• صفحه پلاستیکی بازی
• 72 کارت اعداد
• 6 کارت تصاویر دو طرفه